Aktuality

Les Mills Day 202310.02.2023

  • června 2023, CUBEX Centrum Praha
  • 46 instruktorů a zahraničních Les Mills Master-trenérů
  • 9 lekcí a kapacita až 800 míst na cvičení

 

Pohyb. Hudba. Zábava. To vše spojuje LES MILLS. A i Vy můžete být součástí, a to už 10. června 2023.

LES MILLS je hit, který pohltil celý svět. Skupinové lekce, při kterých překonáte svoje limity a zažijete pocit štěstí. Kombinace hudby, intenzivního pohybu pod vedením zkušených instruktorů, v obklopení lidí stejně naladěnými, jako jste vy. Nezáleží na tom, jestli jste zkušeným cvičencem nebo krásy sportu teprve objevujete.

Form Factory Vám přináší již 6. ročník tradiční fitness akce. Jen trochu jinak, než doposud – letos bude totiž tato událost větší, lepší, zábavnější. Navíc přichází v novém, celodenním konceptu.

Na tomto setkání milovníků pohybu, které je největší svého druhu ve střední Evropě, se můžete těšit nejen na naše nejlepší Les Mills instruktory, ale také na zahraniční hosty – instruktory z Les Mills Nordic a Italy, kteří jsou připraveni předat vám svoje zkušenosti.

Čeká na vás 9 lekcí plných moderní hudby, kterými vás provede 46 instruktorů, včetně 6 zahraničních trenérů, na ploše 3 700 m2 atraktivního prostoru CUBEX Center na Praze 4. Ale to hlavní – společnost více než 800 parťáků, kteří vás svým nadšením strhnou, a mezi kterými se nemusíte stydět ani pokud jste úplný začátečník. Za cenu jedné vstupenky získáte přístup na všech 9 lekcí.

Zapojit se můžete například všech nebo vybraných lekcí z programů jako je například Les Mills CORE, Les Mills GRIT Cardio, BODYATTACK, BODYPUMP, BODYBALANCE, SH‘BAM nebo BODYJAM.

Na své si tak přijde úplně každý a je jen na Vás, jestli se chcete zapojit jen do lekcí na budování fyzické kondice, nebo okusíte v čase od 10:00 do 19:00 úplně vše, co bude ve vašich silách.

Nezapomeňte, že ranní ptáče nejen dál doskáče, ale také ušetří. Do 28. 2. 2023 můžete získat přenosnou vstupenku za zvýhodněnou cenu. Proto neváhejte a pořiďte vstupenky pro sebe i své kamarády. Zakoupit je můžete na formfactory.cz/lmday2023

Koupit vstupenky

 


 

  • June 10, 2023, CUBEX Center Prague
  • 46 instructors and foreign Les Mills Master-trainers
  • 9 lessons and a capacity of up to 800 places for exercises

Movement. Music. Entertainment. LES MILLS brings it all together. And you too can be part of it, already on June 10, 2023.

LES MILLS is a hit that took the whole world by storm. Group lessons, during which you will overcome your limits and experience a feeling of happiness. A combination of music, intense movement under the guidance of experienced instructors, surrounded by like-minded people like you. It doesn’t matter if you are an experienced exerciser or just discovering the beauty of the sport.

Form Factory brings you the 6th annual traditional fitness event. Just a little different than before – this year the event will be bigger, better, more fun. In addition, it comes in a new, all-day concept.

At this meeting of movement lovers, which is the largest of its kind in Central Europe, you can look forward not only to our best Les Mills instructors, but also to foreign guests – instructors from Les Mills Nordic and Italy, who are ready to share their experience with you.

9 lessons full of modern music await you, which will be guided by 46 instructors, including 6 foreign trainers, on the 3,700 m2 area of the attractive CUBEX Center in Prague 4. But the main thing – the company of more than 800 partners who will blow you away with their enthusiasm, and among which you don’t have to be shy even if you are a complete beginner. For the price of one ticket, you get access to all 9 lessons.

You can join, for example, all or selected lessons from programs such as Les Mills CORE, Les Mills GRIT Cardio, BODYATTACK, BODYPUMP, BODYBALANCE, SH’BAM or BODYJAM.

There is something for everyone, and it is up to you whether you want to participate only in the lessons for building your physical condition, or you can taste everything you can from 10:00 a.m. to 7:00 p.m.

Don’t forget that the early bird not only jumps further, but also saves money. Until February 28, 2023, you can get a portable ticket at a discounted price. Therefore, do not hesitate and get tickets for yourself and your friends. You can buy them at formfactory.cz/lmday2023

Buy a ticket

Zpět na seznam

© Form Factory Všechna práva vyhrazena.

Provozováno společností eFitness - profesionální systém obsluhy fitness klubů

© Form Factory All rights reserved.

Proudly Powered by eFitness Club Management Software